DEMATERIALIZACJA AKCJI 

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. 1 Maja 35. 
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: 

           tel. 32 668-65-14

           adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. 1 Maja 35

           e-mail: office@progresja.co