Akcjonariat - dane podstawowe: 

Pełna nazwa spółki: Progresja Spółka akcyjna 

Adres rejestrowy: 40-851 Katowice, ul. Żelazna 9

NIP: 634-282-57-87

REGON: 243504927

KRS: 0000713254

Wysokość kapitału zakładowego: 500.500,00 zł