DEMATERIALIZACJA AKCJI 

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi w Biurze Zarządu Spółki Progresja S.A. zlokalizowanym w Piekarach Śląskich przy ulicy 1 Maja 35, pokój 10, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: 

           tel. 32 668-65-14

           adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. 1 Maja 35

           e-mail: office@progresja.co

 

Wezwanie do złożenia akcji papierowych w spółce nr 1/2020 z dnia 30.09.2020r. 

Wezwanie do złożenia akcji papierowych w spółce nr 2/2020 z dnia 15.10.2020r. 

Wezwanie do złożenia akcji papierowych w spółce nr 3/2020 z dnia 30.10.2020r. 

Wezwanie do złożenia akcji papierowych w spółce nr 4/2020 z dnia 24.11.2020r. 

Wezwanie do złożenia akcji papierowych w spółce nr 5/2020 z dnia 14.12.2020r.